Aktualności

Słodki dylemat – Wyrok TSUE w sprawie obniżonej stawki VAT na ciastka oraz wyroby ciastkarskie

Last update on 10 listopada 2017.

W dniu dzisiejszym, TSUE wydał wyrok w sprawie C-499/16 (AZ przeciwko Ministrowi Finansów) w przedmiocie różnicowania stawek VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, w zależności od daty ich minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Według TSUE, aby móc rozstrzygnąć tę kwestię powinno być zbadane, czy przepisy krajowe naruszają w tym zakresie zasadę ...

Czytaj dalej

Kolejna Informacja Szefa KAS

Last update on 30 października 2017.

KAS opublikowało kolejne ostrzeżenie

Tym razem odniesiono się do tematu prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej. Szef KAS zwrócił uwagę i poddał analizie następujący schemat:

  1. osoba fizyczna - polski rezydent (np. prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług niematerialnych) przystępuje, jako wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność, do spółki nieposiadającej osobowości prawnej (spółka osobowa) mającej siedzibę za granicą ...

Czytaj dalej

Prawo do odliczenia VAT nie może być ograniczone formalnym wymogiem rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT

Last update on 25 października 2017.

W dniu 19 października 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-101/16 Paper Consult, w którym uznał za niezgodne z prawem unijnym rumuńskie przepisy, odmawiające podatnikowi prawa do odliczenia VAT z powodu tego, że wystawca faktury został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT.

Zdaniem TSUE, zasada neutralności podatkowej w zakresie VAT wymaga, aby odliczenie ...

Czytaj dalej

Finansowanie B+R w regionach

Last update on 20 października 2017.

Początek jesieni przynosi kolejne uruchomienia środków na rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie wyników tych prac. Po ogłoszonych przez NCBR ogólnokrajowych naborach w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki, czy kolejnych konkursów prowadzonych przez PARP w ramach poddziałania Badania na rynek, ciekawą ofertę wsparcia przygotowały instytucje regionalne.

Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój działalności B+R powinni zwrócić ...

Czytaj dalej

Rozporządzenie dotyczące cen transferowych podpisane przez Ministra Finansów (2)

Last update on 20 października 2017.

18 września 2017 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [dalej: Rozporządzenie] , na które wskazywaliśmy uwagę w ramach wrześniowego artykułu. Rozporządzenie weszło w życie 3 października br. i doprecyzowuje nowe obowiązki ...

Czytaj dalej

Czy koszty świadczeń na rzecz pracowników ulegną zwiększeniu?

Last update on 20 października 2017.

Pakiet medyczny, przewóz do miejsca pracy czy stołówka to jedne z najczęstszych benefitów finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, oferowanych pracownikom. Dotychczas ich opodatkowanie na gruncie VAT nie budziło problemów. Są świadczenia nieodpłatne (podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku koszt świadczenia tych usług poniesiony przez pracodawcę) albo odpłatne (za podstawę opodatkowania do tej pory uznawano kwotę ...

Czytaj dalej

Ustawa o VAT – usługi wykonywane przez członków zarządu spółek

Last update on 20 października 2017.

Minister Finansów 6 października 2017 r. wydał interpretację ogólną o nr PT3.8101.11.2017 dotyczącą usług wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów cywilnoprawnych i ich kwalifikacji w świetle ustawy o VAT, gdy :

  • przychody są zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, czyli przychody otrzymywane są przez ...

Czytaj dalej

Nowa wersja struktury JPK_VAT

Last update on 17 października 2017.

Na stronie KAS została opublikowana nowa, trzecia wersja struktury JPK_VAT. Jest to uproszczona wersja, która będzie obowiązywać od stycznia 2018 r. Zmiany polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT (usunięto całkowicie podsekcje „AdresPodmiotu" oraz pole „REGON”). Dodano natomiast nowe pole „Email" - nieobligatoryjne. Ma ...

Czytaj dalej

Nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzunijnych

Last update on 16 października 2017.

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała na stronie internetowej komunikat, w którym określiła ogólne założenia zmian w systemie podatku od wartości dodanej (VAT) na najbliższe lata. Jedną z nich ma być nowa zasada opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

KE zakłada, że VAT ma być płacony przez sprzedawcę i wykazany na fakturze. Co do zasady będzie on musiał ...

Czytaj dalej

Podatkowe uproszczenia dla przedsiębiorców

Last update on 10 października 2017.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie szeregu udogodnień dla podatników, w szczególności w podatkach dochodowych i VAT.

W projekcie zakładane jest zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro dla uznania ...

Czytaj dalej